5.00(1)

Quản lý khách sạn

  • bởi admin
  • Cấp độ: Mọi cấp độ

Mô tả

Khóa học hướng dẫn sử dụng Visual Studio 2019, SQL Server 2019 và DevExpress để xây dựng phần mềm quản lý khách sạn. Học xong khóa học này, học viên có thể tự xây dựng cho mình phần mềm quản lý khách sạn phục vụ cho công việc hàng ngày hoặc làm những đồ án tốt nghiệp, đồ án môn học chuyên ngành.

Nội dung khóa học

17 Bài học

XÂY DỰNG CẤU TRÚC DỰ ÁN VÀ THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU

Bài 1: Xây dựng cấu trúc dự án16:19
Bài 2: Thiết kế cơ sở dữ liệu SQL Server20:30
Bài 3: Xây dựng Entity cho tầng DataLayer16:19

XÂY DỰNG CÁC TÍNH NĂNG CỦA PHẦN MỀM

About the instructors

5.00 (4 ratings)

5 Courses

363 students

Student Feedback

5.0

Total 1 Ratings

5
1 rating
4
0 rating
3
0 rating
2
0 rating
1
0 rating

Khóa học hay lắm ạ. admin hổ trợ giải đáp rất nhiệt tình.

Miễn phí