Phần mềm quản lý kho hàng giúp cho việc quản lý hàng hóa nhập xuất được rõ ràng và vô cùng thuận tiện. Đặc biệt với tính năng quản lý theo vị trí và nhập trước xuất trước (FIFO) sẽ giúp cho hàng hóa trong kho được quản lý chặt chẽ tránh việc hàng tồn quá hạn sử dụng.

Các tính năng của phần mềm quản lý kho hàng:
+ Quản lý Nhóm hàng hóa.
+ Quản lý Danh mục hàng hóa.
+ Quản lý khu vực, vị trí, quầy kệ, tầng,..
+ Quản lý khách hàng.
+ Quản lý Nhà cung cấp.
+ Nhập mua nhà cung cấp.
+ Nhập khác.
+ Xuất kho.
+ Xuất khác.
+ Quản lý tồn kho chính xác theo vị trí.
+ Cảnh báo hàng tồn quá hạn sử dụng
+ Và nhiều tính năng khác…

Giao diện chính
Phiếu nhập mua
Phiếu xuất kho theo cơ chế nhập trước xuất trước – FIFO
Tra cứu tồn kho

Quản lý tồn kho được cập nhật nhanh chóng chính xác ngay sau khi nhập xuất.

Video giới thiệu phần mềm quản lý kho hàng FIFO