Hướng dẫn cài đặt Crystal Report For Visual Studio 2019

#KhoaiCodeTV #CrystalReport #VisualStudio2019 Hôm nay mình hướng dẫn các ban download vài cài đặt Crystal Report cho Visual Studio 2019. Như các bạn đã biết với mỗi phần mềm không thể thiếu việc in ấn các loại báo cáo hoặc export ra các dạng file…

Chi tiết »
Không có bình luận

Kết nối cơ sở dữ liệu SQL Server

Video này mình hướng dẫn các bạn tạo form kết nối cơ sở dữ liệu SQL server với 2 phương thứ chứng thực: windows Authenticatioin và SQL Server Authentication. Sau đó lưu vào file connect. Xem thêm các video hướng dẫn xây dựng phần mềm:Quản…

Chi tiết »
Không có bình luận

Quản lý tài liệu đơn giản

Trong bài này mình hướng dẫn các bạn làm một chương trình nhỏ để quản lý tài liệu trên chiếc PC của mình. Chương trình sẽ lưu trữ và phục vụ cho việc tìm kiếm chúng một cách nhanh nhất. Đây chỉ là những thao…

Chi tiết »
Không có bình luận