Hôm nay mình hướng dẫn các bạn thiết kế form lưu thông tin kết nối cơ sở dữ liệu vào file. Sau đó đọc ngược lại thông tin từ file lên form.
Kiến thức bài này, các bạn có thể dùng để kết nối đến server local hoặc server qua mạng internet. Đồng thời các bạn cũng học cách mã hóa, giải mã thông tin khi lưu file.

Xem thêm các video hướng dẫn xây dựng phần mềm:
Quản lý Khách Sạn
Quản lý Kho hàng + Quản lý Bán hàng
Phân quyền người dùng

Website: https://topzonevn.com
https://khoaicode.com
Email: topzonevn2021@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/khoaicodetv/
Group: https://www.facebook.com/groups/khoaicodetv/

Để lại bình luận