Video hôm nay mình hướng dẫn các bạn sử dụng 2 công cụ đó là: ListBox Control và Search Control. Chúng ta sẽ sử dụng kết hợp 2 công cụ này để hiển thị và tìm kiếm dữ liệu. ( link download: http://megaurl.in/wQjPqO )

Hy vọng với những chia sẻ của mình sẽ giúp ích cho các bạn trong quá trình học tập, công tác!

Xem thêm nhiều video hơn:
————————————————————————–
Quản lý nhân sự HRM
https://www.youtube.com/watch?v=-pytnHYl7FU&list=PL4-MwTSyUjf3XoKLCAAn0qNAV5o2OhnPW
————————————————————————–
Quản lý Khách Sạn
https://youtube.com/playlist?list=PL4-MwTSyUjf3ylGVXJpaCkPgiqAV2njbW
————————————————————————–
Quản lý Kho hàng + Quản lý Bán hàng
https://youtube.com/playlist?list=PL4-MwTSyUjf3YIKLB4yPMr3-4xawDUMQ0
————————————————————————–
Phân quyền người dùng
https://youtube.com/playlist?list=PL4-MwTSyUjf113JgY6jDSgB6wtiAx2NeD
————————————————————————–
Hướng dẫn sử dụng bộ công cụ DevExpress
https://www.youtube.com/watch?v=5FtXv8D3xiw&list=PL4-MwTSyUjf3r4UZSv0hiiupdX0C15oEz
————————————————————————–
Microsoft Office
https://www.youtube.com/watch?v=pwR-_InJXio&list=PL4-MwTSyUjf19SINf7Djynan2-qCkSSlF
————————————————————————–
Website: https://khoaicode.com
Email: topzonevn2021@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/khoaicodetv/
Group: https://www.facebook.com/groups/khoaicodetv/

Quản lý nhân sự
Quản lý khách sạn
Quản lý chấm công
Quản lý tiền lương
Quản lý kho hàng
Quản lý bán hàng

KhoaiCodeTV

Để lại bình luận