Video này mình hướng dẫn các bạn tạo form kết nối cơ sở dữ liệu SQL server với 2 phương thứ chứng thực: windows Authenticatioin và SQL Server Authentication. Sau đó lưu vào file connect.


Xem thêm các video hướng dẫn xây dựng phần mềm:
Quản lý Khách Sạn
Quản lý Kho hàng + Quản lý Bán hàng
Phân quyền người dùng

Website: https://topzonevn.com
https://khoaicode.com
Email: topzonevn2021@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/khoaicodetv/
Group: https://www.facebook.com/groups/khoaicodetv/

Để lại bình luận