Trong bài này mình hướng dẫn các bạn làm một chương trình nhỏ để quản lý tài liệu trên chiếc PC của mình. Chương trình sẽ lưu trữ và phục vụ cho việc tìm kiếm chúng một cách nhanh nhất.

Đây chỉ là những thao tác và chức năng cơ bản. Từ đó bạn có thể phát triển và mở rộng thêm các tính năng khác như: Phân tài liệu theo nhóm, Mở thư mục chứa file, …

Xem thêm các video hướng dẫn xây dựng phần mềm:
Quản lý Khách Sạn
Quản lý Kho hàng + Quản lý Bán hàng
Phân quyền người dùng

Website: https://topzonevn.com
https://khoaicode.com
Email: topzonevn2021@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/khoaicodetv/
Group: https://www.facebook.com/groups/khoaicodetv/

Để lại bình luận