Bài này mình sẽ hương dẫn các bạn thêm Button vào DataGridview trong GridControl để thực hiện các thao tác như một Button bình thường ngay trên lưới dữ liệu.

Xem thêm các video hướng dẫn xây dựng phần mềm:
Quản lý Khách Sạn
Quản lý Kho hàng + Quản lý Bán hàng
Phân quyền người dùng

Website: https://topzonevn.com
https://khoaicode.com
Email: topzonevn2021@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/khoaicodetv/
Group: https://www.facebook.com/groups/khoaicodetv/

Để lại bình luận